Een reactie plaatsen

Trappist Zundert #update

Sneller dan verwacht kreeg ik van de broeders in Zundert al opheldering in verband met hun plannen om Trappistbier te gaan brouwen.  Hierbij integraal de tekst :

Abdij Maria Toevlucht in Zundert heeft het voornemen om een huisbrouwerij op te richten. Omdat de abdij behoort tot de Orde van Trappisten zal het nieuwe bier zich trappistenbier mogen noemen. Dat is bijzonder: wereldwijd bestaan er tot nu toe maar zeven brouwende trappistenkloosters, waarvan één in Nederland. Vanwege de kwaliteit en de bijzondere herkomst behoort trappistenbier tot de meest gewilde bierspecialiteiten. Afhankelijk van het verloop van de verschillende stappen in het project, kan de huisbrouwerij op zijn vroegst in de tweede helft van 2012 actief zijn.

De huisbrouwerij zal met respect voor de omgeving aangelegd worden, binnen de bestaande bouw van het klooster. De brouwerij zal niet open staan voor bezoekers en een gelimiteerde productie kennen. “De exacte plannen moeten nog uitgewerkt worden”, aldus abt Daniël. “We hechten eraan nu al naar buiten te treden met ons voornemen zodat we in overleg kunnen treden met onze omgeving.” De communiteit ziet in de brouwerij een passende economische activiteit om bij te dragen aan de continuïteit van het klooster. Zoals bij alle trappistenbrouwerijen zal omzet maximalisatie niet het doel zijn.

Abdij Maria Toevlucht heeft bij de gemeente Zundert een zogenaamd principeverzoek ingediend om te kijken of de gemeente ‘in principe’ medewerking wil verlenen aan het initiatief. Dit verzoek is positief ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van Zundert. De volgende stap voor de abdij is om de plannen nader uit te werken. Op basis van deze nader uitgewerkte plannen zal het college dan wel de gemeenteraad een definitief standpunt innemen.

Abdij Maria Toevlucht behoort tot de Orde van de Cisterciënzers van de Stricte Observantie, ook wel bekend als trappisten. De monniken en monialen van deze abdijen leven volgens de Regel van Benedictus. Zij beleven het adagium ‘Ora et labora’ – ‘bid en werk’. Om in hun levensonderhoud te voorzien en personen in nood te kunnen steunen, vervaardigen zij velerlei producten. Een bier mag zich uitsluitend trappistenbier noemen wanneer het gebrouwen is binnen de muren van een trappistenabdij. De monastieke gemeenschap bepaalt het beleid en stelt de economische middelen ter beschikking.

Noot van de redactie : de veestapel in Zundert is volledig opgeheven.

©2011 TrappistBier Beleven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: